Ceník hrazených služeb platný od 1.3.2018

Lékařská prohlídka v osobním zájmu 600
Lékařská prohlídka k řidičskému průkazu 300
Prodloužení řidičského průkazu 200
Lékařská prohlídka k průkazu sportovce 300
Lékařská prohlídka k oprávnění nosit zbraň 600
Lékařská prohlídka k potravinářskému průkazu 300
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 250
Posouzení zdravotní způsobilosti, katg. 1 500
Výpis zdravotnické dokumentace 300
Vypsání tiskopisu o úrazu 400
Vypsání bolestného 400
Vypsání trvalých následků úrazu 500
Formulář domov důchodců, LDN 150
Odběr HIV 600
Kopie zdravotnické dokumentace str. 10,-