Ceník hrazených služeb platný od 1.3.2018

Lékařská prohlídka v osobním zájmu 600
Lékařská prohlídka k řidičskému průkazu 300
Prodloužení řidičského průkazu 200
Lékařská prohlídka k průkazu sportovce 500
Lékařská prohlídka k oprávnění nosit zbraň 600
Lékařská prohlídka k potravinářskému průkazu 400
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 300
Posouzení zdravotní způsobilosti, katg. 1 600
Výpis zdravotnické dokumentace - na počkání 500 400
Vypsání tiskopisu o úrazu 600
Vypsání bolestného 600
Vypsání trvalých následků úrazu 700
Formulář domov důchodců, LDN 200
Odběr HIV 600
Kopie zdravotnické dokumentace str. 10,-