Ceník hrazených služeb platný od 1.3.2018

Lékařská prohlídka v osobním zájmu 450
Lékařská prohlídka k řidičskému průkazu 300
Prodloužení řidičského průkazu 200
Lékařská prohlídka k průkazu sportovce 300
Lékařská prohlídka k oprávnění nosit zbraň 400
Lékařská prohlídka k potravinářskému průkazu 250
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 150
Posouzení zdravotní způsobilosti 450
Výpis zdravotnické dokumentace 250
Vypsání tiskopisu o úrazu 250
Vypsání bolestného 300
Vypsání trvalých následků úrazu 400
Soudněznalecká činnost (traumatologie)/hod 1000
Vyplnění tiskopisu pro DD, potvrzení studia 100
Kopie zdravotnické dokumentace 5,-/1str.
Odběr HIV 600
Test na spalničky 800