Ceník hrazených služeb platný od 1.3.2018

Lékařská prohlídka v osobním zájmu 450
Lékařská prohlídka k řidičskému průkazu 300
Prodloužení řidičského průkazu 200
Lékařská prohlídka k průkazu sportovce 300
Lékařská prohlídka k oprávnění nosit zbraň 500
Lékařská prohlídka k potravinářskému průkazu 250
Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 200
Posouzení zdravotní způsobilosti 450
Výpis zdravotnické dokumentace 250
Vypsání tiskopisu o úrazu 400
Vypsání bolestného 400
Vypsání trvalých následků úrazu 500
Formulář domov důchodců, LDN 100
Odběr HIV 600
Kopie zdravotnické dokumentace str. 5,-